Zimmerprijs

Zimmerprijs

Gevolggevend aan de wens van Louis Zimmer om bij te dragen tot de ontwikkeling van de jeugd en vooral het stimuleren van de leergierigheid heeft het Koninklijk Zimmertorencomité  Lier vzw besloten om, in nauwe samenwerking met de schooldirecties in en rond Lier, een jaarlijkse wedstrijd in te richten voor het stimuleren en belonen van verdienstelijke studenten.

Dit initiatief, dat gestart is in 2007, heeft de bedoeling om meer aandacht te schenken aan de activiteiten en resultaten van de opkomende generatie.  Ze hoopt deze doelstelling te realiseren met het inrichten van deze wedstrijd die moet gezien worden als een aanmoediging voor de studenten van de derde graad van het secundair onderwijs, zowel ASO, TSO, BSO, KSO als BuSO.

Deze wedstrijd beperkt zich voorlopig tot de scholen van de regio Lier, meer bepaald: Lier, Berlaar, Boechout, Heist-op-den-Berg, Hove, Nijlen, Duffel, Kontich en Zandhoven. De uitnodigingen tot deelname worden jaarlijks, samen met het reglement van de wedstrijd, toegestuurd aan de scholen.  Voor de uitreiking van de prijzen wordt elk jaar een academische zitting georganiseerd die telkens plaats heeft in een andere school.

De in te dienen werken of projecten maken deel uit van het basis opleidingspakket binnen de school en betekenen dus geen extra werk voor de studenten.

Elk jaar worden elf prijzen gaande van 125 tot 400 euro toegekend.  Zowel theoretische als praktische werken komen in aanmerking en ze mogen individueel of in groep gerealiseerd worden. 

De Zimmerprijzen 2018-2019 zullen worden uitgereikt tijdens een academische zitting op 4 oktober om 19u30 in het Sint-Gummaruscollege te Lier.  De zitting wordt gevolgd door een receptie.

 

 

Koninklijk Zimmertorencomité reikt Zimmerprijzen 2019 uit

 

KEANA STITSCHINSKY WINT ZIMMERPIJS

 

Vrijdag 4 oktober 2019 reikte het Koninklijk Zimmertorencomité voor de dertiende maal de Zimmerprijzen uit. Een professionele jury selecteerde laureaten uit een twintigtal inzendingen. Keana Stitschinsky die afstudeerde aan het GTI in Duffel, heeft de Zimmerprijs (400 euro) in de wacht gesleept met zijn ‘Zonnevolger’. De Humanitaire Prijs (400 euro) werd uitgereikt aan Justine Aerts, Louise Docx en Emma Van Baarle van het Sint-Gummaruscollege die het ‘Belang van een gezonde darmflora’ bestudeerden.  De studenten stelden hun projecten voor tijdens de Academische Zitting in de feestzaal van het Sint-Gummaruscollege in Lier.

 

ZIMMERTORENCOMITE BELANGRIJKSTE AMBASSADEUR VAN DE ZIMMERSTAD

 

Burgemeester Frank Boogaerts opende de plechtigheid. “Het Koninklijk Zimmertorencomité spaart tijd noch kosten om van dit evenement een jaarlijks terugkerend hoogtepunt te maken voor de jonge laureaten én voor de scholen van Lier en omgeving.

Het Zimmertorencomité weet op een dynamische wijze steeds weer de aandacht te vestigen op onze geliefde stad en ik wens het bestuur te danken en mijn steun toe te zeggen voor al zijn initiatieven waaronder deze Zimmerprijzen. Het Koninklijk  Zimmertorencomité blijft één van onze belangrijkste ambassadeurs”, aldus de burgemeester. Algemeen directeur Dirk Dillen van KOBA-DE NETE verwelkomde in naam van algemeen directeur Geert Hellemans van het Sint-Gummaruscollege studenten, leerkrachten en familie én bracht een mooie toespraak.

 

WARME OPROEP SCHOLEN  

 

Voorzitter Jos d’Haens lanceerde een warme oproep naar de scholen. “De vzw Koninklijk Zimmertorencomité beheert meer dan 85 jaar het Zimmermuseum en zorgt ervoor dat de nalatenschap van Louis Zimmer op professionele wijze wordt in stand gehouden. Het was de droom van Louis Zimmer om de jeugd warm te maken voor de begrippen ‘Tijd en Ruimte’. Als autodidact wist hij als geen ander astronomische verschijnselen op verstaanbare wijze weer te geven.

 

De Zimmerprijzen zijn een interscolaire wedstrijd om studenten van het hoger secundair onderwijs te motiveren. Voor de studenten is dit geen bijkomende belasting omdat zij sowieso een eindwerk moeten maken.

 

ZIMMERPIJZEN

 

Voorzitter Jos d’Haens stelde dan één voor één de laureaten voor die elk tien minuten kregen om hun werk voor te stellen.  BUSO De Regenboog kwam als eerste aan de beurt.met het groepswerk "Allemaal poppen, allemaal anders".

 

Marie Van Baelen en Lander Vanminsel van het Githo Nijlen gaven een boeiende uiteenzetting over "De armprothese". De afgestudeerden van het Koninklijk Atheneum Campus Vanderpoorten brachten enkele gefundeerde studies: Myrthe Claes over "Drugsmisbruik bij jongeren"; Lenthe Bastaens over "Het verhaal achter het graf" en Rick Steenmans, Burdzhu Mutlu en Margot Bellis gaven een uiteenzetting over "Invloed van cafeïne op de reactietijd". Naja De Cuyper, Fien De Preter, Dorien Van Baelen en Renee Vergauwen van het Heilig-Hartcollege te Heist-op-den-Berg stelden hun minionderneming "Healthy Habits" voor. Yarrick Vaes en Sven Nelen van het VTI Lier stelden hun "PLC gestuurde drankautomaat" voor. Rik Hattas en Okan Hasan van het Atheneum Campus Louis Zimmer stelden hun "Testbench voor koel- en verwarmingsinstallatie" voor.

 

Ook alle scholen van de laureaten kregen een oorkonde aangeboden.

 

De plechtigheid werd gevolgd door een uitstekende receptie. Het Zimmertorencomité dankt het Sint-Gummaruscollege voor de gastvrijheid en het vlotte verloop van de praktische organisatie onder leiding van financieel directeur Jo Cuypers.  

 

Met dank aan Mon Rottiers en Bertje Warson voor tekst en foto’s.