ZIMMERPRIJZEN
2022-2023

ZIMMERPRIJZEN PROGRAMMA 2023

in het spoor van Louis Zimmer

Gevolggevend aan de wens van Louis Zimmer om bij te dragen tot de ontwikkeling van de jeugd en vooral het stimuleren van de leergierigheid heeft het Koninklijk Zimmertorencomité Lier vzw voor de vijftiende maal besloten om, in nauwe samenwerking met de schooldirecties in en rond Lier, een jaarlijkse wedstrijd in te
richten voor het stimuleren en belonen van verdienstelijke leerlingen.

Dit initiatief heeft de bedoeling om meer aandacht te schenken aan de activiteiten en resultaten van de opkomende generatie.
Wij hopen deze doelstelling te realiseren met het inrichten van deze wedstrijd die moet gezien worden als een aanmoediging voor de leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs, en dit voor alle afdelingen.

uitslag Zimmerprijzen 2022-2023

met dank aan Josefien Mertens voor het muzikale intermezzo – Dido & Aneas | Amour Mort