VOOR MEER INFO GEBRUIK TABLET OF PC

ZIMMERWIKI CHARLOTTE 001

EDUCATIEF PAKKET

Lager Onderwijs | derde graad

Informatie voor de leerkracht

We zijn verheugd om u te voorzien van aanvullende informatie over ons educatieve pakket, dat zich richt op de Zimmertoren en de fascinerende figuur Louis Zimmer. Dit pakket is ontworpen om uw leerlingen te boeien en hun kennis op verschillende gebieden te vergroten, waaronder tijd en ruimte, geschiedenis, wiskunde en wetenschap. Het doel is om hen een holistisch begrip te bieden van de buitengewone prestaties van Louis Zimmer en de betekenis van de Zimmertoren in de wereldgeschiedenis.

We verkennen in ons pakket de historische context van de Zimmertoren en Louis Zimmer. De leerlingen zullen ontdekken hoe Zimmer een van de meest invloedrijke uurwerkmechaniciens van zijn tijd werd en zijn stempel drukte op de ontwikkeling van de precisieklokken. Door middel van visuele hulpmiddelen en boeiende teksten zullen de leerlingen de opmerkelijke prestaties van Zimmer en de belangrijke rol van de Zimmertoren in de tijdmeting begrijpen.

We richten ons tevens op de interdisciplinaire aspecten van de Zimmertoren en Zimmer’s werk. De leerlingen zullen betrokken worden  uurwerkmechanismen te begrijpen en de nauwkeurigheid van Zimmer’s klokken te waarderen. Daarnaast worden ze uitgedaagd om wetenschappelijke concepten toe te passen bij het onderzoeken van de werking van de klokken.

We hopen dat dit educatieve pakket uw leerlingen zal inspireren en hun begrip van tijd, geschiedenis, wiskunde en wetenschap zal verdiepen. We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van pictogrammen en diverse leermiddelen hen zal helpen om complexe concepten beter te begrijpen en hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Mocht u nog vragen hebben of aanvullende ondersteuning nodig hebben, staan wij altijd voor u klaar.

We bieden dit gehele pakket aan een zeer democratische prijs van 30 euro per klasgroep aan. Zo zijn we overtuigd iedereen de kans te geven om op de meest leerrijke wijze kennis te laten maken met de wereld van Louis Zimmer.

HAAKJES
Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef.
Ik exploreer mijn omgeving en verwerf inzicht in de wereld in al zijn dimensies.
HAAKJES

Met onderstaande pictogrammen proberen we de begrippen en doelen te duiden op een visuele manier. De leerkracht krijgt zo een krachtig instrument om ondersteunend te werken op een aantrekkelijke wijze om de leerdoelen te bereiken. Onderstaand geven we kort weer waarvoor deze pictogrammen staan en kunnen gebruikt worden.

EDU PICTO 001 1

Wetenschappen, zoals milieu en gezondheid zitten vervat in dit pictogram. Onze expo over STEM (science, technology, engineering and mathematics) is hier duidelijk op afgestemd. We kaderen toepassingen om de betrokkenheid van de leerling te verhogen.

EDU PICTO 002

Dit pictogram „Ruimte“, omvat tevens de leerdoelen en eindtermen omtrent natuur, milieu en techniek. Maar zelfs ook het aspect gezondheid kan hierin vervat zitten.

EDU PICTO 003

Dit pictogram speelt in op de leerdoelen en eindtermen rondom tijd en tijdmeting. Het zal niet verbazen dat onze expo over tijd en ruimte hier meer dan voldoende wetenschappelijke inzichten verschaft, samen met de inzichten van Louis Zimmer zelf. 

EDU PICTO 004

Het behalen van de eindtermen rondom mens en maatschappij duiden we aan via dit pictogram. De dagelijkse en historische tijd kaderen en zichzelf of de groep hierin plaatsen.

EDU PICTO 005

Het pictogram staat er om de eindtermen aan te duiden voor het leerdoel wiskunde en getallen die dienen bereikt te worden in het basisonderwijs. Dit kan zowel handelen over getallen, meten en probleemoplossende vaardigheden.

EDU PICTO 006

We gebruiken dit pictogram om aan te duiden dat de vraag of stelling een kapstok kan zijn naar meer of bijkomende informatie. De leerlingen die meer of bijkomende prikkels nodig hebben proberen we hiermee te bereiken.

VLAANDEREN ONDERWIJS 1

ONDERWIJSDOELEN

Lager Onderwijs | derde graad

De onderwijsdoelen van de Vlaamse Overheid

Vlaaanderen heeft 331 onderwijsdoelen geselecteerd en vastgelegd in einddoelen die leerlingen dienen te behalen op het einde van de derde graag lager onderwijs. Deze kan u terugvinden op de website van Onderwijs Vlaanderen – onderwijsdoelen.be

Vooral de onderwijsdoelen van Mens en maatschappij, Nederlands, Wetenschappen en techniek en Wiskunde kan u terugvinden in ons educatief pakket. De leerkracht kan dit educatief pakket dan gebruiken als leidraad of kapstok om de leerling verder uit te dagen.

Onze voornaamste doelen... binnen het Educatief Pakket

Oriëntatie op tijd

Ik ben nieuwsgierig naar evolutie en ontwikkel historisch besef. Ik kan tijd inschatten, plannen en ordenen.

Oriëntatie op de ruimte

Ik verken en waardeer mijn omgeving en ontwikkel geografisch besef.

Oriëntatie op techniek

Ik ben nieuwsgierig naar technische systemen en processen en pas ze toe. Ik zie in hoe techniek, wetenschap en samenleving elkaar beïnvloeden.

Oriëntatie op natuur

Ik verken de natuur en ben er dankbaar voor. Ik wil meer te weten komen over de natuur en de kosmos.

HAAKJES

De toekomst van de wereld zit vandaag in mijn klaslokaal…

HAAKJES

Educatief pakket voor Lager Onderwijs | derde graad

Volg Charlotte, Matteo, Luca, Jutta en hun vrienden op een boeiende reis doorheen het Zimmermuseum en de Zimmertoren…

EDUCATIEF PAKKET LO DERDE GRAAD JUL2023 002

Onze begeleider maakt uw leerlingen wegwijs in het educatief pakket dat u ontvangt in ons museum aan de balie...

Het is ook mogelijk om ter voorbereiding van uw lessen in de klas het pakket te downloaden via onderstaande PDF-knop.

Deze opdrachtenboekjes dienen terug ingeleverd te worden aan de balie, na het gebruik ervan.

U ontvangt deze invulfiche in ons museum aan de balie...

Het is ook mogelijk om ter voorbereiding van uw lessen in de klas de invulfiche te downloaden via onderstaande PDF-knop.

De leerkracht ontvangt aan de balie de invulfiche met de juiste antwoorden. (verbetersleutel)

EDUCATIEF PAKKET LEERLINGFICHE JUL2023 001
DIPLOMA EDUCATIEF PAKKET AUG2023 002 1

Voor de winnende groep...

Het groepje dat de hoogste score haalt ontvangt een individueel Zimmerdiploma met een ticket voor een volgend familiebezoek.

Onze instructies voor het beste resultaat...

Om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te laten verlopen hebben we een parcours uitgestippeld dat u, samen met uw leerlingen, kan volgen. Onderstaande instructies zullen u een garantie bieden om zowel uzelf als uw leerlingen maximaal te laten genieten van uw museumbezoek.

Om u in de best mogelijke omstandigheden te laten genieten van ons educatief pakket voorzien we een begeleider tijdens uw bezoek. De begeleider zal de leerkracht bijstaan en ondersteunen en tevens de instructieset duiden.

Elk bezoek start met een videoprojectie van de oerknal of big bang op de projectietafel in het museum die 13.8 miljard jaar geleden plaatsvond en beschouwd kan worden als het ontstaan van het heelal. Deze oerknal stellen we visueel voor om zo te eindigen bij Louis Zimmer, de uurwerkmaker…

 • We werken met maximaal zes groepen op zes verschillende locaties.
 • Op elke locatie worden de vijf meerkeuzevragen op de fiches opgelost.
 • De leerlingen omcirkelen telkens antwoord A, B of C op het invulblad.
 • De leerkracht beslist wanneer de leerlingen doorschuiven naar de volgende locatie.
 • Opdracht A en B kunnen in de klas gemaakt worden. (download het opdrachtenboekje hier)
 • Voorzie ruim anderhalf uur voor de opdrachten. (om de projectie, de korte instructies van de begeleider, de opdrachten en de puntentelling, samen met de diploma-uitreiking rustig uit te voeren is twee uur ideaal)

Nadien volgt de verbetering, die eventueel gezamenlijk in het museum kan uitgevoerd worden bv: groep 1 verbetert de antwoorden van groep 2, groep 2 die van groep 3, enz…

We voorzien een diploma voor de groep die het beste resultaat heeft behaald.

We hebben volgende locaties geselecteerd om het educatief pakket op te lossen:

 1. vitrine rechts aan de ingang
 2. voor de Wonderklok
 3. vitrine links
 4. buitenlocatie voor de Zimmertoren (Jubelklok)
 5. in de Astronomische Studio (1ste verdieping van de Zimmertoren)
 6. aan de moederklok van de Zimmertoren (2de verdieping van de toren)

Verdeel de klas in maximaal zes groepjes en breng de leerlingen naar de juiste locatie. Doe deze verdeling al in de klas, zo kunnen jullie sneller aan de slag.

Op de schermen kan je informatie of tips vinden betreffende de antwoorden.

Download het plannetje onderaan deze accordeon.

Het Zimmertorencomité is zich bewust van de uitdagingen waar scholen voorstaan. Om de maximumfactuur zo weinig mogelijk te belasten hebben we ervoor gekozen om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Het pakket is dan ook beschikbaar voor 30 euro per klas of groep (begeleider inbegrepen), ongeacht het aantal leerlingen.

Elke leerkracht krijgt een compleet opdrachtenboekje, samen met de verbetersleutel mee naar school.

 • Ons educatief pakket is uitsluitend beschikbaar in het Nederlands.
 • De verbetersleutel is beschikbaar aan de balie van het museum.
 • We hebben tevens een evaluatieformulier uitgewerkt voor de leerkrachten. Dank om jullie ervaring met ons te delen.

Download hier het locatieplan

WIKIPAGE 001 1

ZIMMERWIKI

ZONNEWIJZER

WAT IS EEN ZONNEWIJZER?
OPEN

Onze excuses, deze sectie is nog niet klaar...
We werken er hard aan om ze zo snel als mogelijk open te stellen.