WEB FRONT SEP2021 004

Bestuur

Het Koninklijk Zimmertorencomité is als volgt samengesteld:

LOGO ZIMMER

Patrick d’Haens

Bestuurder
Voorzitter

Peter Mutert

Bestuurder
Penningmeester
Wetenschappelijk adviseur

Marc Mariën

Bestuurder
Secretaris

Paul Boënne

Bestuurder

Walter De Keuster

Bestuurder
Technisch adviseur

Walter Leenaerts

Bestuurder

Dirk Roelens

Bestuurder

Jef Van Camp

Bestuurder
Uurwerkmaker

Guido Van den Bogaert

Bestuurder

Luk Van den Brande

Bestuurder
Technisch adviseur

Dirk Verschaeren

Bestuurder

mevr. Bertje Warson

Bestuurder

Frank De Winne

Kosmonaut, ere-lid

Sabine Leyzen

Schepen van wijkwerking, participatie, wonen, patrimonium, tewerkstelling, onroerend erfgoed

August Valgaeren

Ere-bestuurder

Jos d’Haens †

Ere-voorzitter (voorzitter 2007-2020)

Alfons Dams †

Ere-Bestuurder